Passend onderwijs?

Hoezo passend Onderwijs? Deze animatie is gemaakt in opdracht van de Landelijke Vereniging Cluster 4 onderwijs. De LCV4 wilde met deze video duidelijk maken dat de aangekondigde bezuinigingen op het speciaal onderwijs niet bijdragen aan de eerder gecommuniceerde overheidsplannen met als titel Passend Onderwijs.

Related Entries