Animatie

Met animaties trek je de aandacht. Ze zijn zeer geschikt om een product om dienst uit te leggen en nieuwe klanten te werven. Steeds vaker worden animaties gebruikt omdat uit onderzoek blijkt dat mensen teksten niet of slecht lezen.

Animaties kunnen ook heel goed ingezet worden om leerstof te verhelderen, als onderdeel van e-elearning modules bijvoorbeeld. We kunnen ook interactiviteit toevoegen. In de animatie worden dan vragen gesteld, waarop de kijker moet reageren voordat de animatie weer verder gaat. De data kunnen we verzamelen. Meer info via onze tab Interactieve producties

Hieronder enkele voorbeelden uit ons werk